Valsts svētku pasākums “Ar Latviju sirdī”

17.novembrī pasākumā “Ar Latviju sirdī” 🇱🇻 Ezeres pamatskolas skolēni ar skanīgām dziesmām un sirsnīgiem vārdiem sveica savu Latviju 105.dzimšanas dienā. 🇱🇻
Pasākumā tika sveikti un pateicības saņēma
🇱🇻 skolotāji par ieguldīto darbu, strādājot ar jauno paaudzi pilnus gadu desmitus,
🇱🇻 “Skolas mecenāts” 4.klases skolnieka Matīsa Romaņa ģimene, par nesavtīgām rūpēm un atbalstu skolai, iepriecinot skolēnus vairāku gadu garumā,
🇱🇻 “Mērķtiecīgs jaunietis” 9.klases skolniece Katrīna Ansone par atbildīgu un mērķtiecīgu gan mācību, gan ārpusstundu darbu, pašiniciatīvu dažādās aktivitātēs un skolas tēla popularizēšanu pagastā, novadā, valstī.
Videointervijā uzrunātie skolēni, skolotāji, darbinieki teica jaukus vārdus par savu Latviju:
Latvija man ir mīļa, Latvija ir skaista,
manas mājas, mana dzimtene,
vieta, kur dzīvoju un jūtos piederīgs,
vieta, kur ir mana ģimene,
valsts, kurā ir iespējas pilnveidot un pierādīt sevi.” 🇱🇻
DAUDZ LAIMES, LATVIJA! no mums – Ezeres pamatskolas kolektīva! 🇱🇻
/foto @EnijaGrandberga 7.klase/