Skolas himna

EZERES SKOLAI

Vārdu autore: Linda Kapteine (eks. sk. L.Gruze)
Mūzika: Jānis Narkevics sen.

Šeit vecā barona soļi jaucas ar bērnu čalām,
Šeit klosterdārza kāpnēs skolas meitenes dzied,
Un klases logā rāmi noraugās liepas,
Kā skolotāju acīs sirsnība zied.

Šeit mani un tavi sapņi caur gadiem kopā sienas,
Šeit bērnības prieks ar jaunību kopā klasītes lec,
Bet izlaiduma valsī, kad ziedi un dvēseles tiekas,
Skolai paldies par gaismu saka gan jauns, gan vecs.

Piedz.
Ezeres parka ielokā
Mani soļi stāj,
Lielā akmens aizvējā
Skolas dienas māj.

Himnas videoieraksts skatāms šeit.

Ierakstā piedalījās: Linda Nāzere, Jānis Narkevics sen., Jānis Narkevics jun.

Instr. pavadījums: Uģis Jēkabsons

Video: Uldis Šteinbergs