Skolas vadība un atbalsta personāls

 

SKOLAS DIREKTORE Inita Volberga

DIREKTORES VIETNIECE MĀCĪBU DARBĀ Vineta Zommere

ATBALSTA PERSONĀLS SKOLĀ

  • bibliotekāre Līga Ķeire
  • medmāsa Māra Šteinberga (skolā ir otrdienās un trešdienās)
  • logopēds Lineta Vīksne (skolā ir piektdienās)
  • psihologs Antra Končus, Angelika Gārbena
  • karjeras konsultants Līga Kovaļeva (skolā ir piektdienās)
  • speciālais pedagogs Marita Kudiņa
  • pedagoga palīgs Sanita Žaļima
  • sociālais pedagogs Līga Ķeire
  • APU Elvīra Luce