Vēsture

No Ezeres un skolas vēstures

Mūsu zemes no 1267. līdz 1561.gadam pieder vācu ordenim. 300 gadus neviens dižciltīgais no vācu ordeņa nevēlējās šo zemi sev par īpašumu. Livonijas kara ordenis tiek likvidēts, bet Kursija un Zemgalija paliek kā hercoga valsts zem poļu virskundzības.

Vēsturē Ezere kā vieta  pirmo reizi minēta 1561.gadā, kad visi īpašumi mūsu apkārtnē nonāk Gotharda Ketlera īpašumā, kurš Ezeri atdod savam brālim Johanam Ketleram. Centrs bijusi Grieze, kur 1567.gadā uzceļ baznīcu.1658.gadā uzbrūk zviedri, valda bads un posts. Ap 1750.gadu dzīves centrs pārceļas uz Ezeres muižu. Tiešs uzcelšanas gads un  kas cēlis precīzi nav zināms. Ap 1793.gadu teritoriju no Pampāļiem līdz Reņģei nosauc par Lielezeri, kas ir viens no lielākajiem apgabaliem tā laika Latvijā. Ketleru dinastijas pēdējā atvase Terēze von Ketlere apprecas ar Vecapguldes un Reņģes muižas īpašnieku Vilhelmu Ašenbergu., kurš pieņem uzvārdu Ašenbergs von Ketlers. Pēc sievas nāves viņš visu nodzēris un nospēlējis kārtīs.

1835.gadā Lielezeres novadu nopērk Pēterburgas krievu žīds miljonārs Ludvigs von Štiglics. Ludviga von Štglica dēls Aleksandrs mūsu novadu 1871.gadā pārdod Vidzemes landmaršalam Gustavam Fromholdam fon Nolkenam.

Ar šo laiku sākās Nolkenu dzimtas valdīšana. Ezeri nopērk Krievijas finansu ministrs Mihails Reiterns. Tikai pērk uz savas māsas vīra Nolkena vārda. Nolkens bija precējies ar Jūliju Reuternu. Viņu laulībā piedzima 4 dēli. Vecākajam dēlam Georgam Kristofam Nolkens piešķīra Ezeres muižu. Saimniecību pēc tēva nāves vadīja māte Jūlija Nolkena.

  • 1922. gadā Lielezeres muižā tika nodibināta 6-klasīgā pamatskola.
  • Ar 1952./53.mācību gadu skola pārtop par vidusskolu.
  • 1963. gadā skola tiek paplašināta ar piebūvi, kur ir sākumskolas klases, mūzikas klase un sporta zāle.
  • Iedzīvotāju un līdz ar to arī skolēnu skaits Ezerē samazinās un 2016.gadā vidusskola tiek reorganizēta par pamatskolu.
  • 2022./2023.mācību gadā skolā mācās 124 skolēni.

Skolas direktori

Info sekos…