Skatuves runas priekšnesumu konkursa 1.kārta

3.aprīlī, Saldus BJC norisinājās Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa 1.kārta.🎤
Kopā piedalījās 40 runātāji no 10 Saldus novada izglītības iestādēm.
Konkursā dalībnieki uzstājās un tika vērtēti 5 klašu grupās: (1.; 2.-3.; un 4.-6.; 7.-9.klašu un 10.-12.klašu grupas)
Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu.
Darbos vērtēja: domas atklāsmi, spilgtu priekšstatu gleznu esamību un atklāsmi klausītājam, kontaktu ar klausītājiem, cik skaidra ir dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam.
No Ezeres pamatskolas konkursā piedalījās 4 skolēni, visi ieguva augstākās pakāpes diplomu, bet divi arī ceļa zīmi uz konkursa 2.kārtu:
2.-3.klašu grupā
🔸Gabriels Bahs – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms,
🔸Jānis Baumanis – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms/ ceļa zīme uz 2.kārtu,
7.-9.klašu grupā
🔸Jurģis Žaļims – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms/ceļa zīme uz 2.kārtu,
🔸Dāvis Jeromanovs – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – augstākās pakāpes diploms.