Uzņemšana skolā

Ezeres pamatskola uzņem skolēnus

2024./2025. mācību gadam

1. klasē un pārējās pamatskolas klasēs

Piedāvātās izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programma, kods: 21011111.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods: 21015811.
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods: 21015611.

Skolā ir iespēja:

  • piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos,
  • darboties skolēnu pašpārvaldē un realizēt dažādas skolēnu idejas,
  • sadarboties ar zinošiem pedagogiem, gūt augstus sasniegumus konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās,
  • 1.-4.klašu skolēniem pēc stundām laiku pavadīt pagarinātās dienas grupā,
  • bezmaksas transports uz/no skolas.

Kontaktinformācija: direktore t.29168079, lietvedības speciāliste t.63842284

e-pasts: ezeres.pamatskola@saldus.lv