Skolēnu pašpārvaldes projekts “Atpūties jautri!”

Ezeres pamatskolas skolēnu pašpārvalde iesaistījās Saldus BJC un pašvaldības rīkotajā projektā “Jaunieši darbībā 2023”, organizējot talku sporta laukuma sakārtošanai.
Projektā “Atpūties jautri!” iesaistījās Ezeres jaunieši un skolas skolotāji.
🏀 tika notīrīta vecā krāsa no vingrošanas stieņiem un tie pārkrāsoti,
🏀 uzlikts žogs laukuma malā,
🏀 pārkrāsotas izdzisušās basketbola laukuma līnijas,
🏀 atjaunots krāsojums basketbola grozam un
🏀 izgatavota atkritumu kaste.
Liels paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja projektā plānotās aktivitātes! Īpašu paldies skolēnu pašpārvalde saka Alvidam Pupšim par sadarbību, padomiem un atbalstu projekta darbu īstenošanā! 👍
Lai izdodas sportot un atpūsties jautri ar jauniešu spēkiem atjaunotajā sporta laukumā pie Ezeres pamatskolas! ⛹️😉