SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE izmanto iespēju un piedalās

Mūsu skolas SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES pārstāves KARLĪNA PŪNE un NELLIJA LIJA SŪNGAILE izmanto iespēju un piedalās!
1. un 2.decembrī kopā ar vēl deviņu Kurzemes un Zemgales skolu pārstāvjiem meitenes un skolotāja Lija Mickus PIEDALĪJĀS Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās mācībās “Jauniešu līdzdalības projektu darbnīca”. Mācību laikā bija iespēja
✔️iepazīties ar Eiropas Jaunatnes mērķiem, Erasmus+ programmas vadlīnijām, Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projektiem,
✔️kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar līdzdalības projektu rakstīšanu un realizēšanu.
PALDIES Nellijai, Karlīnai un skolotājai Lijai par izrādīto iniciatīvu un aktīvo darbošanos!👍
Lai izdodas apgūto izmantot ideju un iespēju realizēšanā!😉