Skolēnu pašpārvalde darbojas projektos

Otro gadu Ezeres pamatskolas pašpārvalde piedalās iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. “Kontakts” ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams:  

  • piedalīties trīs dienu mācībās par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu; 
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai. 

Komandām mācībās jāizstrādā projekta ideja un jāiesniedz tā savas pašvaldības kontaktpersonai. Jauniešu ideju projektu konkursa īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 135 000 eiro, viena projekta finansējums – līdz 1200 eiro.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina: 

  • aktīvu un sistēmisku pašpārvaldes darbību izglītības iestādē; 
  • jauniešu pilsonisko līdzdalību; 
  • izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā; 
  • prasmes atpazīt un novērst mobingu,  veidojot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu; 
  • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību. 

Šogad spēkus projekta pieteikuma sagatavošanā izmēģinās Enija Grandberga, Nellija Lija Sūngaile un Anastasija Bespalova.  No 5. līdz 7.aprīlim meitenes piedalījās 3 dienu apmācībās Aizputē un piedalīsies ideju projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu projekta īstenošanai.

29.aprīlī Saldus Bērnu un jaunatnes centrānorisinājās projekta “Solis tuvāk jaunatnei” (projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros) pirmā aktivitāte Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu, Saldus novada jauniešu domes jauniešu tīklošanās un savstarpējās sadarbības veicināšanas pasākums “Domnīca un tīklošanās #1”.

Pasākumā vienkopus satikās Saldus novada jaunieši, kuri aktīvi iesaistās skolas ikdienas dzīves veidošanā, novada mēroga aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

Ezeres pamatskolas skolēnu pašpārvaldi pārstāvēja Annija Branka, Melānija Pūne, Elizabete Fundure, Loreta Sedliņa.