Skolēnu koncerts “No sirds uz sirdi”

Ezeres pamatskolas skolēni skolotāju vadībā aktīvi darbojas dažādos interešu izglītības pulciņos. Daži no tiem ir saistīti ar uzstāšanos publikas priekšā. Tādēļ pienāk brīdis, kad gribas iepriecināt citus un parādīt, kas ir apgūts. Ar šādu mērķi 13.janvārī Ezeres kultūras namā notika koncerts “No sirds uz sirdi”.

Pagasta iedzīvotājus ar savām dziesmām priecēja 1.-4.klašu koris (vadītāja skolotāja Elvīra Luce)🎶. Skolotājas Rutas Arnes vadībā folkloras kopas “Kamolītis” dalībnieki klausītājus aizrāva ar latviešu tautas pasakām, spoku stāstiem un jautrām anekdotēm.🙂