Sasniegumi bioloģijas olimpiādē

9.klases skolnieks Viktors Eversons Saldus novada bioloģijas olimpiādē ieguva 3.vietu! Sagatavoja skolotāja Anda Lapiņa!

LEPOJAMIES!