Sarunas un diskusijas ar Aleksi Daumi

29. novembrī Ezeres pamatskolā viesosies 

lektors, apmācību treneris, karjeras konsultants

Aleksis Daume.

Sarunas un diskusijas ar

& 7.-9.klašu skolēniem plkst. 13:30 – 14:30 par tēmu “Brieduma nosacījumi jauniešu dzīvē un karjeras izvēlē”,

skolotājiem plkst. 15:00 par tēmu “Pārmaiņu domāšanas stratēģija”,

& vecākiem plkst. 17:00 par tēmu “Kāda atšķirība starp atbildību un atbildības sajūtu”.

Pasākumu koordinē Ezeres pamatskolas karjeras konsultante Līga Kovaļeva.