Saldus novada pašvaldības pasākumā “Mēs lepojamies 2024”

29.maijā Saldus novada pašvaldība valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu pasākumā “Mēs lepojamies 2024” sumināja 54 novada skolēnus, kuri ir spējuši pacelties augstāk par ierasto pozīciju. Pateicību saņēma arī skolēnu pedagogi un vecāki, kas prata motivēt un pierādīt, ka tikai ieguldītā darba rezultātā var gūt panākumus.
Ezeres pamatskolas kolektīvs patiesi LEPOJAS ar 13 saviem skolēniem un viņu skolotāju Rutu Arni, kuri pasākumā saņēma pateicības par augstiem sasniegumiem valsts stāstnieku konkursos “Teci, teci valodiņa” un “Anekdošu virpulis”. 🌹👏

/Foto Saldus novada pašvaldība/