Sadraudzības pasākums ar Lietuvas skolu

3.februārī Ezeres pamatskolas 1. un 2. klases skolēni devās uz sadraudzības pasākumu “Žiburėlio” sākumskolā Mažeikos.
Ar pasākuma aktivitātēm caur deju, rotaļām, dziesmām un valodu abas skolas viena otru iepazīstināja ar savai valstij piederošām tradīcijām un kultūras mantojumu.
🤗 Paldies “Žiburėlio” sākumskolai par sirsnīgo uzņemšanu un draudzīgo kopā darbošanos!
🤗 Paldies mūsu skolas skolotājām Ainai Strīķei un Ancei Snapaitei par aktīvu iesaistīšanos skolu sadraudzības projektā un skolēnu sagatavošanu pasākumam!
🤗 Paldies 1. un 2. klases skolēniem par aizrautīgo, atbildīgo piedalīšanos un teicamu savas skolas pārstāvēšanu skolu sadraudzības pasākumā! Paldies vecākiem par sapratni un atbalstu!
Patiesi priecājamies par izveidojušos draudzību un sadarbību! 🫶
Uz tikšanos maijā pie mums Ezeres pamatskola!😊