Projektu konkursa “Jaunieši darbībā 2023” noslēgums

Saldus novada jaunieši ir idejām bagāti, tāpēc, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, arī šogad jauniešiem, vecumā 13 – 25 gadi, bija iespēja piedalīties Saldus Bērnu un jaunatnes centra organizētajā Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2023”. Projektu konkursu finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.
📌Šogad projektu konkursa ietvaros īstenotas 9 jauniešu idejas, dažiem šī bija pirmā pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā, daži projektu iesniedzēji īstenojuši projektus jau iepriekš un saskata to kā lielisku veidu savas iniciatīvas paušanai.
No 5. jūnija līdz 11. oktobrim jaunieši organizējuši dažādus pasākumus, veicinājuši jauniešu sadraudzību, labiekārtojuši jauniešu vietas savā skolā vai pagastā!

Ezeres pamatskolas pašpārvalde projektā “Atpūties jautri!” rīkoja talku, aktīvi darbojās, lai uzlabotu sporta laukumu pie skolas, tā radot sakoptu vietu, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku starpbrīžos un pēc stundām.
13.novembrī visu projektu pārstāvji – projektu vadītāji, darba grupu dalībnieki, arī konsultanti, tikās projektu konkursa noslēguma pasākumā, kur citiem prezentēja savu projektu rezultātus un atskatījās uz paveikto. Ezeres pamatskolas projektā paveikto prezentēja 8.klases skolnieces Nellija Lija Sūngaile, Annija Padervinska un Anastasija Bespalova. Paldies meitenēm par iesaitīšanos projekta darbībā, realizācijā un prezentēšanā!

Apkopojot projektu pārstāvju atziņas par projektu īstenošanas gaitu, var secināt – jaunieši guvuši pieredzi, attīstījuši spēju plānot finanses, domāt nestandarta situācijās, rast risinājumus un nepadoties pie sarežģījumiem!
Saldus novada, tai skaitā Ezeres pamatskolas, jaunieši ir jaunieši darbībā!🥳🙌