LVM Meža ekspedīcija 6.klasei

7.septembrī 6.klase kopā ar draugiem no 5.klases apguva dabaszinības mežā piedzīvojuma veidā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar VISC un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” organizētajā “Meža ekspedīcijā” Rudbāržu pagasta teritorijā!
Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:
☑️izzināja, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
☑️pētīja cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
☑️veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Tas bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot ekspedīcijas burtnīcās.
Noslēgumā ekspedīcijas dalībniekiem bija iespēja atpūsties un ieturēt maltīti piknikā labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru.

Paldies 6.klases audzinātājai Elvīrai Lucei un dabaszinību skolotājai Inārai Riežniecei par brauciena organizēšanu un līdzdarbošanos!👍