Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu žūrija 2022”

Grāmatu lasītprieks kopā ar lasītprasmi – tik aktuāli šobrīd tehnoloģiju laikmetā to nepazaudēt, bet veicināt gan maziem, gan lieliem! Aktīvākajiem grāmatu lasītājiem ir iespēja piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kura Latvijā veiksmīgi darbojas jau kopš 2001.gada, katru gadu iesaistot no 17 000 līdz 20 000 lasītāju. Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
Šogad programmā “Bērnu žūrija 2022” iesaistījās arī Ezeres pamatskolas skolēni skolas bibliotekāres vadībā.
📖 23.februārī skolā ar dažādām aktivitātēm noslēdzās dalība lasīšanas veicināšanas programmā. Dalību uzsāka 24 Ezeres pamatskolas skolēni, bet par ekspertiem kļuva un pateicības saņēma 13 skolēni.
📖 Paldies aktīvajiem, aizrautīgajiem grāmatu lasītājiem par izturību un paveikto! Paldies skolas bibliotekārei Līgai Ķeirei par skolēnu ieinteresēšanu un vadīšanu!
📖 Gaidīsim nākamā gada jauno grāmatu kolekciju, turpināsim lasīt un pilnveidot sevi! Ļoti priecāsimies, ja jau esošajiem mūsu skolas “žūrijas ekspertiem” pievienosies vēl vairāki citi! 😉