Konkursa “Teci, teci valodiņa” valsts fināls

3.decembrī Rīgas Latviešu biedrībā pulcējās jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem, to skaitā arī 7 Ezeres pamatskolas skolēni, kuri pārstāvēja ne tikai skolu, bet arī Saldus novadu un Kurzemi, lai piedalītos 26.stāstnieku. Konkursā pavisam piedalījās 100 bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un svētku situācijās.
Jaunākajā grupā kopā startēja 34 bērni. Viņi ieguva dažādas nominācijas: “Dižais stāstnieks”, “Lielais stāstnieks” un “Mazais stāstnieks”.
🔸GABRIELS BAHS no Ezeres pamatskolas 2.klases ieguva nomināciju “DIŽAIS STĀSTNIEKS”, kas atbilst 1.pakāpei valstī un pēc punktu skaita ierindojās 2. VIETĀ LATVIJĀ.
🔸MIĶELIS KAMPENUSS no 2.klases ieguva nomināciju “LIELAIS STĀSTNIEKS”. Lai kļūtu pa “Dižo stāstnieku” , viņam pietrūka tikai 2 punkti. Šajā vecuma grupā 14 bērni saņēma arī nomināciju “Mazais stāstnieks”.
🔸Vidējā grupā startēja 38 bērni. Mūsu skolas 6.klases skolniece ELIZABETE FUNDURE ieguva nomināciju “DIŽAIS STĀSTNIEKS”. Elizabetes grupā bija vislielākā konkurence.
🔸Vecākajā grupā piedalījās 30 jaunieši vecumā līdz 21 gadam.
Nomināciju “DIŽAIS STĀSTNIEKS” AR VISAUGSTĀKO PUNKTU SKAITU LATVIJĀ IEGUVA EZERES PAMATSKOLAS 7.KLASES SKOLNIEKS JURĢIS ŽAĻIMS (28 punkti no 30 iespējamiem).
🔸Nomināciju “DIŽAIS STĀSTNIEKS” ieguva arī 8.klases skolniece KATRĪNA ANSONE un 9.klases skolnieks NIKS VIRKAVS, atpaliekot no Jurģa par 2 punktiem.
🔸Vecākajā grupā startēja 8.klases skolnieks DĀVIS JEROMANOVS, kuram līdz nominācijai “Dižais stāstnieks” pietrūka atkal tie paši 2 punkti.
Īpašu uzslavu mūsējie saņēma no aktiera Dāvja Suharevska: “Jūs esat malači, kurzemnieki, tā tikai turpināt!”
Ezeres skolas vārds izskanējis visā Latvijā. PALDIES bērniem par ieguldīto darbu, vecākiem, Saldus BJC , Dacei Dīriņai, Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvaldei par atbalstu. Īpašs paldies mūsu šoferītim Andrim Zēpoldam!
Lai skaists un dvēseliski piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Informāciju sagatavoja Folkloras kopas “Kamolītis” vadītāja Ruta Arne.
🔸Ezeres pamatskolas kolektīvs izsaka PATEICĪBU SKOLOTĀJAI RUTAI ARNEI par skolēnu sagatavošanu valsts mēroga konkursam ar izciliem rezultātiem!
LEPOJAMIES!