Interešu izglītības pulciņu koncerts

22.februārī izskanēja Ezeres pamatskolas interešu izglītības pulciņu koncerts “Es satinu savas dienas raibā diegu kamolā”. 🧶
Tas bija skolēnu un skolotāju kopīgi no sirds gatavots koncerts, kurā tika iekļautas 1.-4.klašu kora un 5.-8.klašu ansambļa dziesmas, un folkloras kopas “Kamolītis” stāsti un anekdotes.
Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem! 🫶
Paldies skatītājiem, kas izbrīvēja savu laiku koncerta apmeklējumam, tādējādi mūs atbalstot un radot novērtējuma sajūtu skolēniem un skolotājiem! 🫶