Iedvesmojoši patriotiska koncertlekcija “Latviju svētku dienā godinot”

Mūsu Latvijai svētki – 1.maijs Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 🇱🇻 un 4.maijs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 🇱🇻
🇱🇻 Svētkus sagaidot 27.aprīlī ar iedvesmojoši patriotisku koncertlekciju “Latviju svētku dienā godinot” programmas Latvijas skolas soma ietvaros pie Ezeres pamatskolas skolēniem viesojās mūziķis Mārtiņš Kanters.
🇱🇻 Lekcija bija patriotiska muzikāla spēle ar aktīvu auditorijas līdzdalību, tās mērķis – iedvesmot Latvijas jauniešus lepoties ar mūsu kultūras mantojumu. Tās laikā:
• tika izpētīts Latvijas mantojums estrādes mūzikā;
• uzzinātas jaunas lietas ne tikai par mūsu muzikālo mantojumu, bet arī citām kultūras vērtībām;
• no jauna atklātas lietas, ar kurām mūsu Latvijā visi varam lepoties.
🇱🇻 Koncertā tika dziedātas Latvijā populāras un nozīmīgas dziesmas, kurām skolēni varēja dziedāt līdzi. Skanēja Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Renāra Kaupera, Marata Ogļezņeva un Ulda Marhilēviča radītā mūzika.
Paldies! 🇱🇻
Leposimies ar mūsu Latviju kopā! 🇱🇻