Ezeres skolai 100

Tas ir stāsts par skolu un cilvēkiem, kuri šo skolu ir veidojuši un bijuši klātesoši katrs savā laika posmā. Ikviens no skolas direktoriem, skolotājiem, darbiniekiem, absolventiem ir atstājis savus nospiedumus skolas vēstures lapaspusēs, tādēļ tās ir tik krāšņas un daudzpusīgas.
Tāpēc skaistā rudens dienā 17.septembrī no sirds svinējām svētkus un emocijām piepildītu satikšanos!