ERUDĪTS– 24

30. aprīlī Ezeres pamatskolas Valodu un mākslas metodiskā komisija organizēja nebijušu pasākumu 4. – 9. klases skolēniem “ERUDĪTS– 24”, kura mērķis bija spēles/konkursa veidā pārbaudīt zināšanas par dažādām tēmām, radīt iespēju apgūto zināšanu pielietojumam un vairot interesi par attiecīgajiem mācību priekšmetiem. 📚⁉️
Konkursā piedalījās 18 bērni un jaunieši, ar izlozes palīdzību daloties trīs jauktajās komandās.
Konkurss sastāvēja no 3 daļām:
1.daļa – pamatotas atbildes uz 20 jautājumiem valodu un mākslas jomā,
2.daļa – jēdzienu “Bingo”,
3.daļa – izlozētās tēmas “par un pret” argumentu prezentēšana.
Jauniešus visvairāk aizrāva tieši “Bingo”.
🤓 Par 2024. gada “Erudītu” kļuva komanda “Galdnieki”: Katrīna Ansone, Ivars Vilks, Elza Ozola, Melānija Pūne, Abigela Zagorska , Andris Turks.
2. vieta komandai “Matainie”,
3. vieta komandai “Gudrinieki”.
Komandu dalībnieki ieguva jaunu pieredzi, pilnveidoja kritiskās
domāšanas prasmes, attīstīja radošumu.
Uz tikšanos arī nākamgad “Erudītā – 25”!😉