Skolēnu pašpārvalde aicina uz TALKU!

Sākums bija šī gada maijā, kad Saldus novada jaunieši (13 – 25 gadi) tika aicināti piedalīties Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2023”, kuru organizē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (Saldus BJC), finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.
Trīs Ezeres pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāves Nellija Lija Sūngaile, Sofija Annemarija Dobuma un Annija Padervinska piedalījās apmācībās par projektu rakstīšanu. Bija ideja, tika apzināti veicamie darbi un sagatavots projekta pieteikums, kurš saņēma plānoto finansiālo atbalstu.
PROJEKTA “ATPŪTIES JAUTRI!” MĒRĶIS ir draudzīgas, atvērtas vides veidošana, uzlabošana jauniešu pulcēšanās vietā, un praktisks ieguldījums, paliekoša vērtība vietējai kopienai.
PLĀNOTĀ PROJEKTA AKTIVITĀTE SESTDIEN 26.AUGUSTĀ plkst.10:00, KAD
EZERES JAUNIEŠI TIEK AICINĀTI UZ TALKU!
Tās laikā tiks sakopts sporta laukums pie skolas:
☑️ atjaunosim žogu laukumā malā, lai bumba neripo lejā pa kalnu,
☑️ izgatavosim atkritumu kasti,
☑️ nokrāsosim vingrošanas stieņus un basketbola groza metāla konstrukcijas.
Darba būs pietiekoši, tāpēc tiek aicināts ikviens, kam patīk aktīvi atpūsties, un kas ar savu līdzdalību vēlas Ezeri padarīt sakoptāku un skaistāku!❤️
PALDIES Nellijai, Annijai, Sofijai un projekta konsultantei skolotājai Lijai Mickus par iniciatīvu un darbošanos!🤗