Dalība programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”

Lasītprasme kopā ar lasītprieku jau 22 gadus rada iespēju piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kuras mērķis ir veicināt interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusiju par grāmatām, kas veicina augstvērtīgas literatūras izplatību.
Žūrijas dalībniekam
📚ir jāizlasa vismaz piecas grāmatas no Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas attiecīgā gada kolekcijas, ievērojot vecumgrupu,
📚un obligāti jāaizpilda elektroniskā novērtēšanas anketa, kurā
jāsniedz neliela informācija par sevi un
📗jāatzīmē izlasītās grāmatas,
📗no izvēlētajām grāmatām ir jāsastāda savs grāmatu tops,
📗jāuzraksta, kādēļ grāmatai piešķir pirmo vietu,
📗jānovērtē grāmatas izskats,
📗jāizsakās par sevi kā lasītāju.
Ezeres pamatskolas 12 skolēni, kuri piedalījās un veiksmīgi izpildīja visus “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” noteikumus, 5.martā kā pateicības balviņu saņēma ekskursiju uz Saldus novada bibliotēku, kuras laikā varēja iepazīties ar
📙grāmatu daudzveidību lielajā bibliotēkā,
📙braila rakstu,
📙Agijas Stakas ilustrētajām grāmatām un oriģinālilustrāciju izstādi,
📙grāmatām, kuras lasot, jāuzvelk balti cimdi,
📙Elīzas Burves gleznu izstādi,
📙un arī iejusties pasaku galveno varoņu lomās.
Patiess prieks par skolēniem, kuriem interesē grāmatas un ar aizrautību lasa tās!
Paldies skolas bibliotekārei Līgai Ķeirei par skolēnu ieinteresēšanu un atbalstu!