Skola uzņem skolēnus jaunajam mācību gadam

 

Piedāvātās izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programma, kods: 21011111.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods: 21015811.
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods: 21015611.

Kontaktinformācija:

direktore t.29168079

lietvedības speciāliste t.63842284