20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

Tieši 20.janvārī Ezeres pamatskolas 5.-9.klašu skolēniem un skolotājiem bija lieliska iespēja pasākuma “Atmiņu ugunskurs” laikā, kurš notika sadarbībā ar Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuvi “Muitas nams”, sajust janvāra mēneša aukstumu un āra apstākļos tikties ar tā laika barikāžu dalībniekiem un aculieciniekiem, klausīties viņu atmiņu stāstus un pieredzēto.
Paldies ikvienam, kurš piedalījās pasākumā, tādējādi gan uzzinot vērtīgas Latvijas vēstures liecības, gan izrādot cieņu un godu barikāžu dalībniekiem!
Īpašs paldies
🔥 Antrai Sipeniecei un Agrim Beltiņam par iespēju būt “Muitas namā”, un jauko Ezeres pamatskolas kolektīva uzņemšanu – ugunskuriem, siltu tēju un cienastu!
🔥 1991.gada janvāra barikāžu dalībniekiem mūsu Ezeres pagasta iedzīvotājiem Uldim Grandbergam, Gunāram Šmitam un Roaldam Riežniekam par atsaucību, kopā būšanu un dalīšanos savās tā laika atmiņās!
🔥 skolotājai Gunai Meijai par barikāžu laika hronoloģisko atspoguļojumu!
🔥 9.klases puišiem Nikam un Jēkabam par Arta Šteinberga atmiņu stāstījuma “Tēva dalība barikādēs” lasījumu!
🔥 Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejam par vizuālo foto materiālu ar barikāžu dalībniekiem!
Ezeres pagasta iedzīvotāju sarakstu, kuri piedalījās 1991.gada barikādēs, var skatīt šeit https://tautasfronte.saldus.lv/index.php/ezere…