XXVII Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2023” fināls

Sestdienā, 2.decembrī, Rīgas Latviešu biedrības namā norisinājās XXVII Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2023” fināls. Tajā Saldus novadu pārstāvēja kopumā 14 dalībnieki. Vērtēšanas komisija dalībniekus vērtēja 3 vecuma grupās, piešķirot I, II un III pakāpes diplomus jeb DIŽĀ, LIELĀ un MAZĀ STĀSTNIEKU titulus.
Lepojamies ar mūsējo rezultātiem!
Jaunākā grupa:
➡Gabriela Bahs / Ezeres pamatskola , sk. Ruta Arne/ – Dižais stāstnieks;
➡Aivija Snapaite /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielā stāstniece;
➡Rūdolfs Graudiņš /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielais stāstnieks;
➡Miķelis Kampenuss /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielais stāstnieks.
Vidējā grupa:
➡Melānija Pūne /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielā stāstniece
Vecākā grupa:
➡Jurģis Žaļims /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Dižais stāstnieks;
➡Elizabete Fundure /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielā stāstniece;
➡Enija Grandberga /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielā stāstniece;
➡Elza Ozola /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielā stāstniece;
➡Katrīna Ansone / Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielā stāstniece;
➡Dāvis Jeromanovs /Ezeres pamatskola, sk. Ruta Arne/ – Lielais stāstnieks;
📌ĪPAŠI lepojamies ar mūsu novadnieku, bijušo Ezeres pamatskolas skolnieku, Niku Virkavu, kurš šodien cīnījās par stāstnieka ĶĒNIŅA titulu. Par stāstnieka Ķēniņa titulu var sacensties dalībnieki, kas Dižā stāstnieka nosaukumu ieguvuši 3 reizes. Apsveicam Niku, kurš 6 pretendentu konkurencē, izcīnīja augstāko – STĀSTNIEKU ĶĒNIŅA apbalvojumu.🙌
Paldies skolotājai Rutai Arnei, kura rūpējās par tautas tradicionālās kutūras mantojuma jeb folkloras tradīciju uzturēšanu un turpināšanu, tadējādi, arī ļaujot tik kuplā skaitā pārstāvēt Saldus novadu.
Uz tikšanos nākamajos konkursos!🥳